Cele

NASZE CELE:

 

Głównym naszym celem jest pomoc zwierzętom , jednak na podstawie doświadczeń ludzi którzy tworzą Fundację Pandora , współpracy z najlepszymi adwokatami oraz specjalistami nie zapominamy o innych bardzo ważnych kwestiach. Działamy z sukcesem na wielu płaszczyznach i wielu osobom już mogliśmy pomóc.

POZOSTAŁE CELE :

* Pomoc w leczeniu i edukacji dzieci i młodzieży

* Działalność charytatywna

* Poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, samotnych i ich rodzin

* Przeciwdziałanie patologiom społecznym

* Niesienie pomocy zwierzętom – Reagujemy gdy człowiek znęca się nad zwierzęciem: współpracujemy z Inspekcją Weterynaryjną, policją i samorządami, występujemy w sądach w roli oskarżyciela posiłkowego.

* Oprócz bezpośredniego ratowania życia zwierząt, prowadzimy edukację społeczną. Poprzez nasze działania uświadamiamy znaczenie wzajemnych relacji między ludźmi i zwierzętami.

* Prowadzimy wraz z doświadczonymi adwokatami konsultacje prawne

* Prowadzimy szkolenia funkcjonariuszy publicznych i jednostek policji

* Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS)

* Resocjalizacja osób skazanych

* Na podstawie współpracy , prowadzimy konsultacje z lekarzami specjalistami dziecięcymi.