O nas

 

Fundacja Pandora powstała w roku 2017 w celu niesienia pomocy głównie zwierzętom.
Walczymy z wszechobecną bezdomnością czworonogów , ich nieprzemyślanym rozmnażaniem , znęcaniem (występujemy również jako oskarżyciele posiłkowi ) oraz staramy się zmieniać warunki ich bytowania wszędzie tam , gdzie docieramy a zwierzęta są często upodlone do granic możliwości.

Nasze główne cele nakierowane są na działania, na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami.
Zwalczanie przejawów przemocy wobec nich, ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
Współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Człowiek jest jedynym gatunkiem zagrażającym innym stworzeniom , i jednocześnie paradoksalnie jedynym które może i powinien je chronić.

Jesteśmy otwarci na wspólne działania z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt , gdyż im więcej świadomości , tym więcej szczęśliwych zwierząt.

„Wszys­tkie ar­gu­men­ty na pod­parcie ludzkiej wyższości nie są w sta­nie zap­rzeczyć jed­nej
niezap­rzeczal­nej prawdzie:
w cier­pieniu zwierzęta są nam równe”
Peter Singer

 

Więcej o naszych działaniach i założeniach w zakładce „Cele” .

Fundacja Pandora posiada bardzo rozbudowany statut i ogromne doświadczenie stąd możliwość działania na wielu płaszczyznach.