News

Ważna informacja poniżej – prosimy o przeczytanie niniejszego posta, a także udostępnienie gdzie się da!

Jak wiecie Fundacja Pandora podjęła inicjatywę w podmiocie koni, zmianie ich statusu z zwierzęcia rzeźnego na towarzyszące człowiekowi. Spotkaliśmy się z wieloma posłami z różnych opcji politycznych, ale jedynie słownym posłem okazała się prof Krystyna Pawłowicz, która jak obiecała tak zrobiła – wystąpiła z zapytaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w/w temacie.

Czytaj Więcej

Testowanie kosmetyków na zwierzętach jest zabronione przez prawo Unii Europejskiej. Jednak nie wszystkie firmy stosują się do zakazu — zlecają testy firmom zewnętrznym lub testują składniki kosmetyków. Co więcej, jeśli dana firma jest dostępna na rynku chińskim, to mamy gwarancję, że prowadzi ona testy na zwierzętach, które w Chinach są obowiązkowe.Co się dzieje ze zwierzętami po testach? Jeśli jakieś przeżyły testy i nie są okaleczone, to poddaje się je ponownym badaniom. Jeśli przeżyły, ale ich stan zdrowia jest wątpliwy lub zachodzi podejrzenie, że wynik kolejnego testu mógłby być sfałszowany przez poprzednie substancje — usypia się je.Testy przeprowadza się nie tylko na myszach, czy szczurach, lecz także na królikach, kotach, psach, małpach.

Czytaj Więcej

„Ponieważ współczucie w stosunku do zwierząt jest tak nierozerwalnie związane z dobrocią charakteru, można zaufać poglądowi, że jeśli ktoś jest okrutny wobec zwierząt, to nie może to być dobry człowiek”
(A. Schopenhauer)